Pěší pouť do Králík

08.05.2018

Pouť se konala 8. května 2018

Na pěší pouť do Králík jsme vyrazili s požehnáním od otce Viléma ze Šumperka. Lesem jsme došli ke Kostelíčku, kde na nás čekali další poutníci. Odtud jsme pokračovali vesnicemi, skrze lesy, louky a kopce na svatou horu Matky Boží. Šlo nás sice jenom 6, ale o to více jsme se snažili pouť duchovně prožít. Těšíme se na další poutě a doufáme, že se přidáte i vy!

Jan Vrana