Přivítání o. Michala Zahálky

28.09.2018

V pátek 28. 9. jsme přivítali v našem děkanátu o. Michala Zahálku, který se stal naším novým kaplanem pro mládež. O. Michal sloužil mládežnickou mši sv. a po ní následovalo posezení na farním středisku. Při této příležitosti jsme také oslavili jeho narozeniny, které měl den poté.

Otci Michalovi přejeme a vyprošujeme všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu mladým našeho děkanátu :).