Exodus

09.12.2018

Všechno začalo v pátek po mši svaté. Začali jsme celkem v malém počtu, protože se většina lidí odhlásila až těsně před akcí. Večeřeli jsme tedy ve čtyřech a z toho jsme byli dva účastníci. Později náš počet vzrostl na šest plus kaplan. Bylo to super i když nás bylo tak málo. Večer jsme se koukli na film Zlaté ruce, který byl opravdu krásný a před spaním byla ještě malá diskuze o filmu a díky tak malému počtu lidí mohl každý, kdo chtěl sníst celou půlku pomela J. V sobotu nás už bylo o trochu víc, takže se dalo hrát i více her. Nejprve jsme rozjímali nad textem z Bible a před dobrým obědem jsme se společně pomodlili v kapli na mši svaté. Odpoledne jsme si zahráli super hru, kde jsme stavěli vlastní města. Protože večer zase všichni odešli, rozhodli jsme se Exodus zakončit už v sobotu společnou večeří. I přes malý počet účastníků jsem si Exodus moc užila a těším se na další.

Kateřina Juránková