Celostátní setkání mládeže

20.08.2017

6. Celostátní setkání mládeže se uskutečnilo 15. - 20. 8. 2017 v Olomouci. Zúčastnilo se ho více než 6500 mladých, z toho asi 750 členů přípravného týmu. Tato setkání se konají v Česku každých 5 let. Poslední bylo v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou

 Ve dnech 15. - 20. 8. 2017 se uskutečnilo Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Zahájilo se v  úterý večer v Korunní pevnůstce. Na místě nás přivítali moderátoři Fanda a Marek, kteří nás provázeli programem po celou dobu setkání. Program byl ozvláštněn divadelní scénkou, jejíž děj se rozvíjel až do soboty. Vyprávěl o pouti k domečku Panny Marie v Efezu. V úterý jsme se seznámili s hlavními herci. S Jonášem, který se na pouť vydal, protože byl nemocný a chtěl svůj čas nějak smysluplně využít. Dále s cestovatelem Kryštofem, který jel za účelem poznání nového dobrodružství, Viktor se rozhodl jet, protože si potřeboval odpočinout a vyčistit hlavu od starostí s mladou těhotnou přítelkyní. Společnost jim dělaly dvě dívky - Gábina a Tereza. Gábina se na pouť vypravila, protože se jí zdálo, že je příliš tlustá a očekávala dostatek pohybu. A Tereza byla velice soutěživá, proto pro ni nebyl problém překonat se a vyrazit s ostatními.

Po večerní modlitbě, která byla doprovázena hudebními skupinami Srdcaři a Sněženka, jsme se všichni odebrali na svá místa ubytování. Převážně to byly koleje, ale byli tu i tací, kteří spali na jiných místech (např. v Arcibiskupském kněžském semináři).

Každé ráno před začátkem programu tu byla možnost běhu. Ti, co se ráno "hecli" a vstali (přes 100 běžců), pak měly začátek dne již v 6 hodin v parku. Ostatním program začal o půl deváté. Do této doby si mohli vyzvednout snídani (čerstvé rohlíky J a čaj). Kromě pokračování divadelní scénky, katecheze od Mons. Tomáše Holuba a ranní modlitby probíhaly diskuzní skupinky, jejichž cílem bylo zaměřit se s lidmi kolem sebe na téma dne: NEBOJTE SE... BÝT SAMI SEBOU! Diskutovat, hovořit o tom, jak se může dané téma promítat konkrétně do našeho každodenního života, sdílet názory i zkušenosti. Také jsme se měli soustředit na skutky lásky. Zaměřit se nejen na to, jaké skutky lásky sami konáme, ale i na to, jaké skutky lásky koná někdo pro nás. Jako pomůcka nám dnes posloužily dva lístky, které jsme nosili v kapse a jakmile jsme si uvědomili, že jsme vykonali skutek lásky či ho přijali, lístek jsme vyhodili. Nešlo o plnění úkolů, ale o to, zvyknout si během dne na zadané předsevzetí myslet.

Následovala mše svatá celebrována Mons. Vojtěchem Cikrlem. Na oběd jsme šli do různých škol. Kdo se neloudal na obědě, mohl stihnout program ve 13:00. Ten byl dobrovolný a zapisovalo se na něj den předem. Na výběr byly různé druhy sportu, tvořivé dílny, různé výstavy a brigády pro město. V tuto dobu byly také otevřené kláštery, a kdo chtěl, mohl jít i navštívit seniory. Zazpívat jim písničku, vyrobit malý dáreček nebo si s nimi jen tak popovídat. Ve tři hodiny byla možnost přednášek a workshopů. Přednáška s Jiřím Strachem na téma "Mluvte s nimi jako s matkou a otcem" a také mnoho dalších na různá témata týkající se křesťanského světa, vztahů a manželství a další.

Na večerní program pozvání přijali režisér Jiří Strach, Andrea Sestra paulínka a zpěvák Pavel Helan, který na úvod zazpíval známou písničku Rapper. Tento program ukončila modlitba Loretánských litanií.

Tématem čtvrtečního dne bylo: NEBOJTE SE... LÁSKY/ŽIVOTA, které se projevovalo v navazujících přednáškách o duchovním životě. Po přednáškách následovala mše svatá v Korunní pevnůstce s Mons. Martinem Davidem.

Po obědě byla znovu možnost sportu, vyrábění, práce, ... A potom až do půl šesté koncerty. Ty byly po celé Olomouci. Zpíval tu např. Pavel Helan, Sima Martaousová, Noemiracles, Way to go, Prague Cello Quartet, GOOD WORK a další.

Po večeři ve večerním programu byla modlitba ve stylu Taizé.

Páteční poutní den byl na téma: NEBOJTE SE... UVĚŘIT KRISTU! Dopoledne probíhalo obdobně jako předešlý den (modlitby, přednášky, workshopy). Od půl druhé se pak všechny diecéze začaly scházet a společně odcházely na pouť na sv. Kopeček. Pro někoho to možná byla náročná cesta, pro někoho jiného spíše procházka. Všichni bez rozdílu ji ale mohli za něco obětovat. Tento úmysl jsme napsali na papírek a měli ho během pouti u sebe. Až jsme doputovali na Svatý Kopeček, šli jsme nejdříve do baziliky složit Pánu na přímluvu Panny Marie svůj úmysl. Lísteček jsme vhodily do koše před oltářem, který pak byl při mši, která začínala v osm hodin, a sloužil ji Mons. Lobkowicz, donesen s obětními dary. Tento večer byl zakončen velkým ohňostrojem. 

V sobotu přijely rodiny. K šesti a půl tisícům lidí se tak přičetly asi další dva tisíce. Ranní mši sloužil kardinál Dominik Duka. Odpoledne pro děti byly připraveny atrakce v Korunní pevnůstce. Opět byly otevřeny kláštery a také byla možnost jít se podívat na výstavy. Jedna z nich byla výstava fotografií ze Světových dní mládeže v Krakově. O půl páté začínalo svědectví o životě Chiary a Enrica Petrillových, ke kterému se vázalo i dnešní téma dne: NEBOJTE SE... BUDOUCNOSTI! Enrico přijal pozvání a přijel z Říma, aby převyprávěl příběh své již zesnulé manželky Chiary a jejich tří dětí. Jejich první dvě děti, zemřeli několik minut po narození. U třetího těhotenství zjistily Chiaře rakovinu jazyka. Pokud by jí byla okamžitě nasazena léčba, dítě by nepřežilo. Chiara se rozhodla léčbu odložit až po narození syna, aby jej neohrozila. Nakonec zemřela pár dní po synových prvních narozeninách 13. června 2012 ve věku 28 let. Následovala večeře a po ní večerní vigilie, při které každý obdržel svíčku, kterou si pak rozsvítil, a tím se vytvořila příjemná atmosféra.

V neděli při závěrečné mši arcibiskup Jan Graubner zmínil zajímavou myšlenku: "Kdo může být bohatší, než ten, kdo má Boha?" ...

Po mši nám hudební skupina Srdcaři a Sněženka hráli několik písní na rozloučenou. Do 14 hodin jsme vyklidily pokoje a duchovně posilněni jsme vyrazili domů.

... NEBOJTE SE! ...
                                                                                   Veronika Kamlarová a Barbora Šťastná